GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರವೀಣ9964867139
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಯಸ್ ದಯಾನಂದ9482141782
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜನಾರ್ಧನ9901315535
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿನೇಶ ಕೆ9448152654
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಪಿ.ಭುವನೇಂದ್ರ9449373941
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬಿಕ9731769179
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಶೀಲ8277718230
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ ಆರ್ ಬಾಬು9482205878
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಕಲ ರೈ8277529973
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುಲಾಬಿ ಕೆ ಯನ್9480522036
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿನೇಶ ಕೆ9448152654
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಕಲಾ ಎಸ್ ನಾಯಕ್8762416103
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಪಿ.ಭುವನೇಂದ್ರ9449373941
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ ಯಂ9483923076
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಾ ಕುಮಾರಿ9741001918
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿನೇಶ ಕೆ9448152654
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಜಾಲ್ಸೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರವೀಣ9964867139