GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಉಬರಡ್ಕಮಿತ್ತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಶಂಕರ್8970184865
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಉಬರಡ್ಕಮಿತ್ತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ. ಶಶಿಧರ ನಾಯರ್9743848036
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಉಬರಡ್ಕಮಿತ್ತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ9491938728
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಉಬರಡ್ಕಮಿತ್ತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲ9686795847
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಉಬರಡ್ಕಮಿತ್ತೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರಿಪ್ರಸಾದ .ಪಿ9591484960
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಉಬರಡ್ಕಮಿತ್ತೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರೀಶ್ ಕೆ9632707997
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಉಬರಡ್ಕಮಿತ್ತೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹರೀಶ್ ಕೆ9632707997