GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾರಾ ಬಿ ರೈ9482045761
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನೋದ್ ಬೊಳ್ಮಲೆ9449102742
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಮುನಾ9482206417
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಧರ್ಮಪಾಲ .ಕೆ9449555453
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ8197964738
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಾರಾ ಬಿ ರೈ9482045761
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಎಮ್9591967602
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮಾನಂದ ಎ8971876121
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಎಮ್9591967602
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ9880310358
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೇಬಿ ಕೆ8197439791
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ9901966326
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಎಮ್9591967602
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಳ್ಪಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿರುಮಲೇಶ್ವರಿ9880310358