GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ9731141479
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾವ್9448348272
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಾರಿಜ ಬೊಳಿಯಕಂಡ8105636218
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಕುಮಾರಿ9591462353
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೀನಪ್ಪ ಯಂ9611472744
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೇಮಲತಾ9483649734
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಾರಿಜ ಬೊಳಿಯಕಂಡ8105636218
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ರೈ9008658444
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವೀಂದ್ರ ರೈ ಟಿ9480016893
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಮುನಾ9632608981
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ರೈ9008658444
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಕುಮಾರಿ9591462353
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೀನಪ್ಪ ಯಂ9611472744
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವೀಂದ್ರ ರೈ ಟಿ9480016893
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬಾಳಿಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೇಮಲತಾ9483649734