GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ.ಟಿ9611063457
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫ9480647486
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಆರೀಫ್9448548519
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಕುಂತಳಾ9449018966
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ವಿಠಲ ದಾಸ್9448461945
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾರಾಯಣ9740258813
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೊಮ್ಮಿ9901115254
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತ9482251185
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ.ಟಿ9611063457
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪೂರ್ಣಿಮ .ಪಿ9591938088
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಕುಂತಳಾ9449018966
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ9740135951
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ವಿಠಲ ದಾಸ್9448461945
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಬೆಳ್ಳಾರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಕುಂತಳಾ9449018966