GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯನೆಲ್ಲೂರುಕೆಮ್ರಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಜಯಪ್ರಸಾದ್9483407578
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯನೆಲ್ಲೂರುಕೆಮ್ರಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ದಿವಾಕರ ನಾಯಕ್.ಎರ್ಮೆಟ್ಟಿ9632241855
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯನೆಲ್ಲೂರುಕೆಮ್ರಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೀಲಾವತಿ9483499598
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯನೆಲ್ಲೂರುಕೆಮ್ರಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ.ಸುಚಿತ್ರಾ ನಾಯಕ್9482581409
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯನೆಲ್ಲೂರುಕೆಮ್ರಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೌಡ9611637088
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯನೆಲ್ಲೂರುಕೆಮ್ರಾಜೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೌಡ9611637088