GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮರ್ಕಂಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ .ಡಿ8277051134
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮರ್ಕಂಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಪ್ರಭಾ.ಕೆ8762121517
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮರ್ಕಂಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಾವತಿ .ಎ9900803714
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮರ್ಕಂಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಮೀನ . ಎಂ9008421573
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮರ್ಕಂಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ. ಎಂ. ಪಿ9611901614