GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ ಪಿ9480056182
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಪ್ಷಾ ಯು9481843032
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಲಚಂದ್ರ ಡಿ.ಸಿ9449662243
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಂದರ ಗೌಡ ಕಾಡುಸೊರಂಜ9449639984
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪೋಕರ್ ಕುಂಞಿ9741651340
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶೋಧ ಎ9449368014
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲ ಎಸ್ ಪಿ9480523572
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿನುತ ಪಿ.ಹೆಚ್8496866368
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶುಭಕರ ಬಿ.ಸಿ9449504405
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹಿನಿ ಬಿ9945001266
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋನಪ್ಪ ಯಂ8197508305
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರತ್ನ7760082940
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ ಬಿ.ಸಿ9482307638
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹಿನಿ ಬಿ9945001266
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎ.ಕೆ9632102618
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಮಂಡೆಕೋಲುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಾ ಬಿ9845154029