GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭವಾನಿಶಂಕರ ಪಿ9980272714
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ9611943125
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜೇಶ್ ಎನ್.ಎಸ್9448626704
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲ ಎಚ್9008416805
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಕೆ ಎಸ್9449234521
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಶಾಂತರಾಮ9902470408
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೌಮ್ಯ ಕೆ9448918125
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹನದಾಸ ರೈ9448625404
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರಸ್ವತಿ ಬಾನಡ್ಕ8105962378
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿನೇಶ್ ಬಿ.ಎನ್9448459909