GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರುಣಾಕರ ಎ9448428850
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಂದರಿ9495855573
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಾಮೋದರ9901188061
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನೀಫ್ ಎ ಪಿ9591967229
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿವ್ಯ ಎಸ್ ರೈ9483141533
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಬ್ದುಲ್ಲ ಎ9591890739
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೀನಾ ಎ ಕೆ9481846434
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಎಮ್9901056997
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪಾನಂದ ಕೆ9449387196
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ವಸಂತಿ8105650468
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ9449209844
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯರಾಮ ಎಮ್9448625167
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಘುರಾಮ ಪಿ ಬಿ9535515326
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಂ ಯಶೋಧ9483831080
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಅಜ್ಜಾವರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ9449209844