GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವೀನಕುಮಾರ ಕಟ್ರಮನೆ9449999493
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಾಣಿ ಎಚ್9449303713
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಾವತಿ9480635885
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿಂದು ಪಿ9483242652
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನವೀನಕುಮಾರ ಕಟ್ರಮನೆ9449999493
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಿಮ್ಮತ್ ಕೆ ಸಿ9481389724
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜೀವಿ ಕಿರಿಭಾಗ8277048297
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿಂದು ಪಿ9483242652
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪದ್ಮಾವತಿ ಎ9481387310
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶವಂತ ಬಾಳುಗೋಡು9481387425
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಶವಂತ ಬಾಳುಗೋಡು9481387425
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಿಮ್ಮತ್ ಕೆ ಸಿ9481389724
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಿ ಪಿ ಎನ್8762919933