GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಪರ್ಲಿಕಜೆSSLCSCಐವರ್ನಾಡು-39449275085
Memberಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲಿಂಗಂ ಬೇಂಗಮಲೆSSLCSCಐವರ್ನಾಡು-39845274773
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಕಟ್ಟತ್ತಾರುII PUCGENಐವರ್ನಾಡು-69449769040
Memberಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಉದ್ದಂಪಾಡಿII PUCSTಐವರ್ನಾಡು-29448810257
Memberಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಕರೆSSLCOthersಐವರ್ನಾಡು-28970184616
Memberಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೀಲಾಡಿII PUCOthersಐವರ್ನಾಡು-29448625090
Memberಶ್ರೀ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್.ಯಸ್.ಯನ್ ಕೊಪ್ಪತ್ತಡ್ಕGraduationGENಐವರ್ನಾಡು-19449577893
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಬಾಂಜಿಕೋಡಿ5-7GENಐವರ್ನಾಡು-39663754080