GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಲಿಂಗಂ ಬೇಂಗಮಲೆ9845274773
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಉದ್ದಂಪಾಡಿ9448810257
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೀಲಾಡಿ9448625090
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಕರೆ8970184616
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಬಾಂಜಿಕೋಡಿ9663754080
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್.ಯಸ್.ಯನ್ ಕೊಪ್ಪತ್ತಡ್ಕ9449577893
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಕಟ್ಟತ್ತಾರು9449769040
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಐವರ್ನಾಡುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಪರ್ಲಿಕಜೆ9449275085