GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ ಎ ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ9449255298
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್9481023744
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಲಿನಿ9483285494
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ9482033680
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಸುಮಾವತಿ ಕೆ7899091750
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಾನಕಿ9945847890
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಎಚ್ ಟಿ8762551413
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಣ್ಮೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ ಎ ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ9449255298