GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಬಿ9611696734
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವನಿತ ಪಿ8105900142
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಂದರ ಗೌಡ9164254236
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಿಕುಮಾರಿ9164253090
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂ8277653758
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೈ9164254236
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ8762646542
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂ8277653758
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಸುಮ9008642578
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ್9880469459
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಎಡಮಂಗಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೈಮಲ9741224401