GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಬಿ.ಎ9480300472
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ.9741772374
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಬಿ.ಎ9480300472
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ ಸೋಜ7022089154
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸ್ವಾತಿ ಕೆ9663684239
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ.9741772374
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಎಮ್9008640444
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್ .ಕೆ.ಎಂ.ಬಿ9972990827
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೆಸಿಂತಾ ಡಿ ಸೋಜ7022089154
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ.9741772374
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸ್ವಾತಿ ಕೆ9663684239
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮೇಶ್ .ಕೆ.ಎಂ.ಬಿ9972990827
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನಿಯ8722729057
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಸುಳ್ಯಪೆರುವಾಜೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಚಿತ್ರಾ.ಕೆ9741476264