GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಬೀವುಲ್ಲ9686371899
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಫಷದ್ ಬಾನು9980446621
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಶಾದ್ ಉನ್ನಿಸಾ9880822250
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲಮ್ಮ9844237409
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಸೂದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್9743472125
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಜೀಯ ಪರ್ವಿನ್9164042483
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದಪ್ಪ9902155574
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಖಾಲಿದ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್9986617341
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾವುದ್ದಿನ್9739394318
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇರ್ಫಾನ್ ಆಜಂ9945611397
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಿದಾಯತ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್9916332574
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಸ್ಮಾ ಖಾನಂ9164849807
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಿದಾಯತ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್9916332574
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಸಿನಾ ಬಾನು8453386046
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೆರೆಬಿಳಚಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀಬ್ ಉಲ್ಲಾ9844064131