GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೀನತ್ ಬಿ9972512829
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಎನ್.ಲಲಿತಮ್ಮ9611009330
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಪ್ಪ8197569612
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಮ್ಮ9611481346
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ9740893711
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಾಬೀರ್ ವುಲ್ಲಾ9482757176
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೀನತ್ ಬಿ9972512829
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಕಲಾ.ಪಿ.ಆರ್9945731644
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಎಂ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ9449569952
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಜಿ.ರುದ್ರೇಶ್.9480954926
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ.9902777575
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಮ್ಮ9482858730
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾ.ಟಿ.ಆರ್9535777434
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ9880427115
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದ.ಕೆ.ಎಂ.9591316950
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭ.ಕೆ.ಬಿ.9482859100
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪ.ಕೆ.ಹೆಚ್.9901671237
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಹೆಚ್8971903955
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಕೋಟೆಹಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂದೀಪ್ ಪಾಟಿಲ್.ಪಿ.9900755955