GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಸಿ9901701824
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಸಿ ಆರ್9900293787
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಣ್ಣ ಟಿ9740349650
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ9731483595
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇಂದ್ರಮ್ಮ9740107236