GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತಾ ಸಿ7026781310
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪದ್ಮ9535688351
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ9663616699
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎಂ ಆರ್9448594954
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ8277788351
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸಮ್ಮ9980429982
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್8095517336
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಮ್ಮ8277788351
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಪುತ್ರಮ್ಮ9945373791
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9741635105
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎಂ ಆರ್9448594954
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಜೋಳದಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಪ್ಪ9901299262