GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆಂಚಮ್ಮ8970105842
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಮ್ಮ9880531698
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಾನಾಯ್ಕ ಜಿ9591200139
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್9743850692
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ಎಂ9482365046
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್9743850692
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಮೃತಬಾಯಿ9980691227
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಬಾಯಿ9611197214
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾ ಹೆಚ್9481674527
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ಬಿ9448229408
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್9743850692
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಮೃತಬಾಯಿ9980691227
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ಬಿ9448229408
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯಬಾಯಿ9611197214
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿರುದ್ರಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾ ಹೆಚ್9481674527