GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ9632706029
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾವ್ಯ ಎಸ್ ಕೋಂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ9945292339
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಎಂ. ವಿ. ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಇ.9741728121
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಸಾಗರ್ ಸಿ ಇ ಬಿನ್ ಯತೀಶ್ವರಪ್ಪ9964069810
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಂಗಪ್ಪ9741147239
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ9901771269
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಭಾಗ್ಯ ಎನ್ ಕೋಂ ಲೋಹಿತ್ ಬಿ ಟಿ8197861527
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಕೋಂ ಶಿವರಾಜ9008011469
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಹಮದ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಖಲೀಲ್9980802562
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬುಳುಸಾಗರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಹಮದ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಖಲೀಲ್9980802562