GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಸಿ ನೇತ್ರಮ್ಮ9972342973
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಪ್ಪ9902088728
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಬೇಂದ್ರಪ್ಪ9731133712
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾ ಬಿ9964698084
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಂಟಬಸಪ್ಪರ ಹೊನ್ನಪ್ಪ9880817642
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ9916452026
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಪ್ಪ9902088728
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾ ಬಿ9964698084
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ಹೆಚ್ ವಿಜಯ8971880574
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌಡ್ರು ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ9972974708
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಸಿ ನೇತ್ರಮ್ಮ9972342973
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಬೆಳಲಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕುಬೇಂದ್ರಪ್ಪ9731133712