GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಮೃತ ಕೆ9731021364
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರ್ವೀನ್ ಬಾನು1234555555
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹ್ಮದ್ ಸೈಫುಲ್ಲ9535458390
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರ್9663222350
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಮ್ಮ9342165987
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮರಿಯಪ್ಪ9844888878
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾಹೇರಾ ಬಾನು9844056403
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾಹೇರಾ ಬಾನು9844056403
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅತಾಉಲ್ಲಾ9844324861
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ ಕುಮಾರ್9663222350
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಿಸಾರ್ ಬೇಗ್9731305028