GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಹೆಚ್ ಮಹಾಂತೇಶ್9449649698
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಕುಂತಲಮ್ಮ9541964295
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎನ್ ಆಶೋಕ್9900899736
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪ ಎಂ ಕೆ8105779113
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್9900157959
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಪ್ಪ ಡಿ9945426579
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಮ್ಮ9164338306
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್9900157959
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಎನ್ ಆಶೋಕ್9900899736
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ9901396637
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿತ7026330953
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನಿತ7026330953
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ9741614382
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿತಣಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ9591172512