GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೀಬಿಜಾನ್ ಕೊಂ ರಾಜಸಾಬ್9448931864
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಕೊಂ ರವಿ ಆರ್8495061816
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ ಕೆ ಶರಣಪ್ಪ9964538930
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನಂದಮ್ಮ ಕೊಂ ಸೋಮಪ್ಪ9632329891
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಟಿ7406118460
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಸ್ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ9164120448
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಟಿ7406118460
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಸ್ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ9164120448
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪ ಎ ಜೆ ಕೊಂ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಡಿ ಎನ್9164848400
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಆರ್ ಕರಿಯಪ್ಪ9743770216
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ ಕೆ ಶರಣಪ್ಪ9964538930
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಆರ್ ಕರಿಯಪ್ಪ9743770216
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ ಡಿ ಕೊಂ ರವಿ ಆರ್8495061816
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಎನ್9902936035
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮಲ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೂಪ ಎ ಜೆ ಕೊಂ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಡಿ ಎನ್9164848400