GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಮ್ಮ8971975868
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರಮ್ಮ9972757522
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಸಿ ರುದ್ರಮ್ಮ9964399094
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ9964399094
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಮ್ಮ8971975868
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೃತಿ ಎಸ್ ಆರ್9844408961
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಕೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ9535262580
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ9964399094
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ9964399094
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೌರಮ್ಮ8971975868
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಕೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ9535262580
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮುದಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಸಿ ರುದ್ರಮ್ಮ9964399094