GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ8747847740
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಎಂ9964619427
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಹೆಚ್ ಚನ್ನಪ್ಪ9945306910
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವರಾಜ್ ಎಂ ವೈ9632944912
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ ಎಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ8747847740
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಸುಮಲತ9741925151
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಎಂ9964619427
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಮ್ಮ9880056746
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರ್ ಕರಿಯಮ್ಮ8970556884
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ9980634817
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವರಾಜ್ ಎಂ ವೈ9632944912
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಹೆಚ್ ಚನ್ನಪ್ಪ9945306910
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ಪಿ ಅರ್9481935283
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ಪಿ ಅರ್9481935283
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಮ್ಮ ಹೆಚ್9740770316
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಮೆದಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಸುಮಲತ9741925151