GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಾ9449464634
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ ಕೆ ಎಲ್9481950744
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸಮ್ಮ8762456672
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಿ9902813459
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಪ್ಪ7760974303
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ7022328579
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಂಭೋಧರ ಹೆಚ್ ಬಿ9740607317
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ ಕೆ ಎಲ್9481950744
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಎಮ್ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ9449141531
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಂಕಜ ಹೆಚ್9986606271
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜ್ಯೋತಿ7022328579
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲಿಕಾಪ್ಪ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9900896211
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಎಮ್ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ9449141531
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಗರಗಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಂಕಜ ಹೆಚ್9986606271