GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೂರ್ತಪ್ಪ ಎಸ್9901117888
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಾಣಿ9980715807
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಮತ9741879788
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ9035246252
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಜಿ9591660799
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ9986128866
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಮೀನಾ ಬಾನು9902373387
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸಂತೆಬೆನ್ನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೂರ್ತಪ್ಪ ಎಸ್9901117888