GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಹೆಚ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ9901908756
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ9880319057
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇಂದ್ರಮ್ಮ8861364687
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ8747874781
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬೀರಪ್ಪ9972972989
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ9945435765
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ9880319057
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎ ಕೆ8970428309
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇಂದ್ರಮ್ಮ8861364687
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರೇಮ9945435765
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೇತ್ರಾವತಿ8746800971
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಹೆಚ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ9901908756
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಸೋಮ್ಲಾಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಎಂ ಶಿಲ್ಪ9880277152