GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಕಮ್ಮ9663642057
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೊಸೂರಮ್ಮ9483278834
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಮ್ಮ9611954279
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಮದ್ ರಫಿ ವುಲ್ಲಾ9449779051
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಡಿಯಪ್ಪ. ಬಿ9591980690
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ. ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ9480285234
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಕಮ್ಮ9663642057
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕವಿತ9972524148
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ. ಲತಾ9900573313
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಪ್ಪಿ9901090515
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಎಸ್. ಓಂಕಾರಪ್ಪ9019682423
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ. ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ9480285234
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜಮ್ಮ9611954279
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭ. ಎನ್8746805023
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಮ್ರುದ್ ಬಾನು9740008240
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಯಾನೆ ರಾಜನಾಯ್ಕ8496021087
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಪ್ಪ8197839142
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಪ್ಪ9945291558
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹಿರೇಮಳಲಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಪ್ಪ. ಎಸ್.9964760845