GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಸನ್ನ ಡಿ9740791867
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯೋಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪಿ ಜಿ9743607503
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಓ ಉಮಾಮಹೇಶ್9740098686
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಹೆಚ್9591206454
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಆರ್9980890785
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್9731062241
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿವಾಕರ ಹೆಚ್ ಎಸ್9008461719
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ8722635044
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂ9880745904
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೃತಿ ಜಿ8971718531
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಹೊದಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಆರ್9880745904