GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಇಂದ್ರಮ್ಮ9663917959
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿ9448230009
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅರುಣ ಎಮ್ ಜಿ9880163877
ದಾವಣಗೆರೆಚನ್ನಗಿರಿಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೆಶಿಕಲಾ8151820241