GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯಾನೆ ಗುರುಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ ವಿ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ9620711905
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ9901121203
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರವೀನ್ ಬಾನು ಕೋಂ ಮಹೇಬುಲ್ಲ8747862274
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ9538616629
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ9538333365
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ9980650814
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಂತೇಶ್ ಜೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜೆ9686192905
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೋಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ9742022033
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಬಾಯಿ ಕೋಂ ಪರಮೇಶನಾಯ್ಕ9945714581
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ ಎಂ ಎಸ್ ಕೋಂ ಮಹಾಂತೇಶ9164232926
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ9611549578
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ9538997348
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಮೀಂಬಾನು ಕೋಂ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ9620627717
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ8722948398
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಬೆಳವನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರತ್ನಬಾಯಿ ಕೋಂ ಪರಮೇಶನಾಯ್ಕ9945714581