GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲಮ್ಮ ಬೋರಕ್ಕಳ್ಳರ9844936604
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ ಎ8105151410
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ ಬಿ ನಾಗರಾಜ8277491116
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ8772632079
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ9945447151
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಎನ್ ಹಾಲಮ್ಮ9483559020
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾ ಎಸ್ ಕೆ9482796548
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಆರ್ ಸುನೀತ9483323731
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವಿ ಹೆಚ್ ಸಿ9164065984
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುರುಮೂರ್ತ್ಯಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜಿ7411479482
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮತ್ತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಮ್ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ9449966949