GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಕೆ ಬಿ9739119599
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್9164916665
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ9916873164
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಮಣಿ9900203504
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ಬಿ.ಹನುಮನಗೌಡ8970089758
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕರಿಯಮ್ಮ9538949260
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ9591527182
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಕೆ ಬಿ9739119599
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಮುದಹದಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಜೀತಾ ಪಿ.ಎನ್9980675182