GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮ / ವಿಜಯಕುಮಾರ್9844136121
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಕೆ ಬಸಮ್ಮ9538024024
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಧಾ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶಪ್ಪ9916243943
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪಾಲತಾ ಎಂ ಎ / ಅಜ್ಜಯ್ಯ9980421577
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ.ಟಿ / ತಿಮ್ಮಪ್ಪ9972534365
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಎಂ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ9980440370
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಾ ಬಿ.ಎಂ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ9901212313
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜಮ್ಮ ಎಸ್ / ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿ9686253694
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜಿನಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿ / ಬಸಪ್ಪ7760243831
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ9945785631
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎಸ್.ಗಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್8095103436
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಕೆ.ಆರ್ / ರುದ್ರಪ್ಪ9743464418
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ ಆರ್ ರವಿ / ರುದ್ರಾನಾಯ್ಕ9741365740
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಲಾಕ್ಷಮ್ಮ / ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ9981359426
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಗುಡಾಳ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಾ ಬಿ.ಎಂ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ9901212313