GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಅತ್ತಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಿಂಗರಾಜ ಎಂ.ಎನ್9632132121
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಅತ್ತಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಪಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ8762223589
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಅತ್ತಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ.ಆರ್ ಪ್ರೇಮಾ9901721094
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಅತ್ತಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಎಂ ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ9482243561
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಅತ್ತಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೀಲಾವತಿ ಕೆ9480479341
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಅತ್ತಿಗೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ಹೆಚ್ ಶಿವಕುಮಾರ್9481911032