GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಛಲವಾದಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಎ.ಡಿ.ಮಹಾಂತೇಶ್9535864255
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಎನ್.ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಘು9739491535
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಪ್ಪ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಂಗೆಪ್ಪ9902040082
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಾ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ8496837150
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ.ಬಿ.ಹಾಲಪ್ಪ9901518018
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಅಲ್ಟೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ9740693039
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೌಡ್ರ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ9164848271
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ9740693039
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ7353239173
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ.ಬಿ.ಹಾಲಪ್ಪ9901518018
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ9535958129
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹದಡಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ.ಎನ್.ನಿಂಗಪ್ಪ9972675193