GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗಮ್ಮ9844577036
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜಿ9901316567
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಜಿ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ9448656074
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕವಿತಾ ಟಿ9164063603
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಹೆಚ್ ಪಿ9448176305
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂಗಮ್ಮ9844577036
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಷ್ಪ ಕೆ9844156607
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನುಸೂಯ ಹೆಚ್ ಆರ್9480082685
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹೆಬ್ಬಾಳುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ7411354100