GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ9964653490
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪ್ಪ9880437509
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ9449433538
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಉಷಾ ಕೊಂ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ9986065232
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ9538699457
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಜಿ ಪಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ9449853801
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಮ್ಮ9611874828
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ9880164534
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಡಿ ಟಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ9902749985
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಐಗೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯ್ಕ9845674063