GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನಂದಮ್ಮ9741812171
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಮ್ಮ ಡಿ7259816082
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮನಾಯ್ಕ9686624352
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಪಾಲ ಜೆ. ಎನ್9902450846
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿ ಪಿ9902779595
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಾಯತ್ರಿ9945202662
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ ಎಂ9591560405
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪದ್ಮರಾಜ ಜೆ8453302855
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನಂದಮ್ಮ9741812171
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಾಯಿತ್ರಿ9901119372
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎನ್ ಜಯ್ಯಪ್ಪ9632601839
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಂತೋಷಕುಮಾರ9880845648
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಲ್ಮಾಬಾನು9980188055
ದಾವಣಗೆರೆದಾವಣಗೆರೆಹಳೆಬಾತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಮ್ಮ ಡಿ7259816082