GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9741792835
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ರ ಹಳಕಟ್ಟಿ9449603656
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಮಲವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಣಗಾರ9483297121
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9964624914
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9741792835
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿಬಿಜಾನ ಖಾದರಸಾಬ ವಾಲೀಕಾರ9164495845
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಗಾಪೂರ9900485649
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಶೋಕ ವೀರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅರಳಿ9900981514
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿಬಿಜಾನ ಖಾದರಸಾಬ ವಾಲೀಕಾರ9164495845
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9964624914
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತವ್ವ ಈರಪ್ಪ ಗೋಜನೂರ9743443586
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಗಾಪೂರ9900485649
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕವ್ವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ8970033109
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತವ್ವ ಈರಪ್ಪ ಗೋಜನೂರ9743443586
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವರಾಜ ಭರಮಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ9620526390
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಗಾಪೂರ9900485649
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾಬುಬಿ ಮಕ್ತುಂಸಾಬ ಹೊಂಗಲ್7353337054
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಗಂಜಿಗಟ್ಟಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವೆಂಕವ್ವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ8970033109