GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕವ್ವ ಧನಪಾಲ ಬೆಟದೂರ5-7Othersಧುಮ್ಮವಾಡೆ-29164750590
Vice Prasidentಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹುಲಗೂರಮಠ5-7GENಧುಮ್ಮವಾಡ-19591916570
Memberಶ್ರೀ ಕಾಮಜಿ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮಪ್ಪSSLCSTಧುಮ್ಮವಾಡೆ-29845248242
Memberಶ್ರೀ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೇಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿII PUCGENಧುಮ್ಮವಾಡೆ-29731916143
Memberಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಪದ್ಮಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ1-4Othersಧುಮ್ಮವಾಡ-19902328011
Memberಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ಬಸರಿಕೊಪ್ಪ1-4STಧುಮ್ಮವಾಡ-39945084792
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲವ್ವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿSSLCSTಧುಮ್ಮವಾಡ-39743425440
Memberಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸತ್ತೂರ5-7GENಧುಮ್ಮವಾಡ-49008448908
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ರಮೇಶ ಹೊಸಮನಿSSLCSCಧುಮ್ಮವಾಡ-49535088948
Memberಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಹುಲಿ5-7GENಧುಮ್ಮವಾಡ-47353409512