GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಪದ್ಮಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ9902328011
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ಬಸರಿಕೊಪ್ಪ9945084792
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲವ್ವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ9743425440
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕವ್ವ ಧನಪಾಲ ಬೆಟದೂರ9164750590
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ರಮೇಶ ಹೊಸಮನಿ9535088948
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕವ್ವ ಧನಪಾಲ ಬೆಟದೂರ9164750590
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ಬಸರಿಕೊಪ್ಪ9945084792
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಕಾಮಜಿ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮಪ್ಪ9845248242
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಪದ್ಮಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ9902328011
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೇಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ9731916143
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹುಲಗೂರಮಠ9591916570
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸತ್ತೂರ9008448908
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೇಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ9731916143
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಹುಲಿ7353409512
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿದುಮ್ಮವಾಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಕಾಮಜಿ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮಪ್ಪ9845248242