GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದುಂಡಿ9980636665
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಕ್ಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ9008752711
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೀತಾ ಭೀಮನಗೌಡ ಗೊಲ್ಲಗೌಡ್ರ7026882753
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನವ್ವ ಚನ್ನಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ9980828344
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಯವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪನವರ9972314408
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಜಾಯನಗೌಡ್ರ9945066202
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲನಗೌಡ ಚನಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9980370716
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ9739554906
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಭಾಸಚಂದ್ರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9945839362
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ9901151272
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ9901151272
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಲ್ಲನಗೌಡ ಚನಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9980370716
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೇವಕ್ಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ9008752711
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪರಶುರಾಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದುಂಡಿ9980636665
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮುಕ್ಕಲ್ಲಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಶೀಲವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ9739554906