GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಾ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕುಬ್ಯಾಳ9611584082
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಕ್ಕ ರಾಮಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ9743686998
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖವ್ವ ಸಂಗವ್ವ ತಳವಾರ8095435624
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರವ್ವ ಸಂಗಪ್ಪ ಜಿವೋಜಿ9945718948
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಮೇಶ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಾಡದ9731421626
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಮೇಶ ಸೋಮಪ್ಪ ಗಾಡದ9731421626
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ8970399938
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮನಾಳ9739495352
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಲಯ್ಯ ದಾನಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ9731155159
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಶಿಧರ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಿಂಬಣ್ಣವರ9986369021
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಜಾವೂರ8197347712
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಾವಕ್ಕ ರಾಮಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ9743686998
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಜಾವೂರ8197347712
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಲ್ಲಯ್ಯ ದಾನಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ9731155159
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಖವ್ವ ಸಂಗವ್ವ ತಳವಾರ8095435624
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರೇಣುಕಾ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ8970399938
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸರೋಜಾ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕುಬ್ಯಾಳ9611584082
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಮಡಕಿಹೊನ್ನಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮನಾಳ9739495352