GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
Ward NumberDescriptionBeneficiary DetailsDepartment
1ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದುಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ ಕಿಲ್ಲೇ ಓಣಿ 1ನೇ ವಾರ್ಡ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಘಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
4ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುನಿಶ್ಚಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು/ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದುಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದುಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
3ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ3ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಕಚ್ಚಾ ಗಟಾರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
4ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ವತೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
5ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಡಪದವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
6ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ6ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಫೀರಸಾಬ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಹೆಮಾನಸಾಬ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
5ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕೆರೆವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ವತೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
7ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ7ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊಂಡದ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
2ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ2ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಟಿ.ಸಿ. ಕಂಬದಿಂದ ಚಲವಾದಿ ಓಣಿವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
1ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೈಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ವತೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
6ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರೆಕೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ರಾಮು ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ವತೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
4ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ4ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಹಾಳವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಲಂಗೋಟಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
1ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ1ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಬುಸಬಾನಿ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
8ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ8ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋರೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದಾ ಹಾಜಿಫೀರ ನೂರಖಾನ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
8ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದೀ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
5ನದಿಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭೋವಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
7ನದಿಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೂದನಾನಾ ದರ್ಗಾದಿಮದ ನೂರಖಾನ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
8ನದಿಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕಬಸಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕೊಂತೆಮ್ಮಾ ಬಂಕಾಪೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
3ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ3 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
5ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ5 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
1ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ1 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
6ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ6 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
7ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ7 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
4ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ4 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
8ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ8 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
2ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ - ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ2 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
1ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಗಿಡ-ಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು.ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶುರಾಮ ಚಲವಾದಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲವ್ವ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ವತೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿPRED
4ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಗಿಡ-ಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು.4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶಮಸುಧ್ಧೀನ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನವಲೂರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ