GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗವ್ವ ದಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಉರ್ಪ ನಾಯ್ಕ8970585938
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೇಮನಿ9591290592
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ7259276222
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಬೂದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ9845272881
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ9535617056
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಜಿನ್ನೂರ9741421992
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪರಸಪ್ಪ ಛಾಯಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ9980838837
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಮರೆವ್ವ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ9538541719
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ8105909330
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲವ್ವ ಗೌರಿ8548953780
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸವ್ವ ಮಾರುತಿ ಹಾನಗಲ್ಲ8546951504
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ ಗಿರೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ9611592799
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನೀಲವ್ವ ಗೌರಿ8548953780
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗಾಯಕವಾಡ9686247470
ಧಾರವಾಡಕಲಘಟಗಿಬೀರವಳ್ಳಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪರಸಪ್ಪ ಬಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ7353237784